Městská doprava v Chomutově a Jirkově
Odbavování a tarif
V Chomutovské městské dopravě platí tzv. samoobslužný odbavovací systém (dříve značený písmenky S na přední části vozidla). Cestující nastupují pouze předními dveřmi a platí předem odpočítanými mincemi do pokladny u řidiče. Pokladna mince nevrací, zaplacená částka je vidět na displeji kasy a displeji u řidiče. Po uhrazení příslušné částky se ozve zvukový signál a odbavovací zařízení vytiskne jízdenku.
Zdejší dopravní podnik byl jeden z prvních, který zavedl možnost odbavení pomocí čipové karty. Původní systém nedobíjecích kontaktních čipových karet nahradil v roce 2010 nový a modernější přístup. Na čipové kartě může být nahráno buď předplatné jízdné nebo elektronická peněženka. Po nástupu cestující přiloží kartu ke čtecímu zařízení (případně předtím navolí druh jízdného) a po zaznění zvukového signálu může pokračovat v nástupu. Jízdenku případně vytiskne tiskárna u zadních dveří při odhlášení se při výstupu.
Tarif městské dopravy
Jízdné V hotovosti Platba čipovou kartou
 1 -  3 zastávky  4 - 10 zastávky 11 a více...
Základní jízdné 20,- Kč  8,- Kč 13,- Kč 16,- Kč
Zlevněné jízdné 10,- Kč  4,- Kč  6,- Kč  8,- Kč
Pes, není-li ve schráně 20,- Kč  8,- Kč 13,- Kč 16,- Kč
U linkové dopravy probíhá nástup předními dveřmi, řidiči je nahlášena výstupní stanice, následně dostane cestující jízdenku a může pokračovat v jízdě. Od září 2010 je i zde možnost platby čipovou kartou. Na vytisknuté jízdence je zobrazen zůstatek kreditu na kartě.
Městská doprava v Chomutově a Jirkově