1995 - 2010 Patnáct let trolejbusové dopravy v Chomutově a Jirkově
Městská doprava v Chomutově a Jirkově
Archiv 2011
Poslední aktualizace roku 2011
(31.12.2011)
Úspěšný vstup všem pravidelným i nepravidelným návštěvníkům stránek a hodně bezproblémových kilometrů městským autobusům a trolejbusům v Chomutově a Jirkově přeje redakce...
Solaris Interurbino na linkách DP
(8.12.2011)
Na meziměstských linkách dopravního podniku se prohání model linkového autobusu Solaris Interurbino. Česká pobočka výrobce provozuje tento autobus za účelem testování u českých dopravců.
Aktualizace bílinské stránky
(25.11.2011)
Stránky s provozem městské dopravy v Bílině prošla mírnou aktualizací. Byly doplněny informace o vedení linek a základních tarifních podmínkách. Příště je v plánu přidání dalších fotografií ze současného provozu MHD Bílina.
Změny zjízdních řádů
(25.11.2011)
S platností od 11. 12. 2011 platí nové jízdní řády městské a linkové dopravy. Dopravní podnik zveřejnil seznam změn, které uveřejňujeme i my:
Linka č.  1 - přidán nový spoj s odjezdem v 7:05 hod ze zastávky „Globus“
Linka č.  2 - změna času odjezdů u většiny spojů
Linka č.  3 - částečná změna trasym vybrané spoje obsluhují novou zastávku "Sportareál"
Linka č.  8 - vybrané spoje končí a začínají v zastávce Pekárna
Linka č. 13 - úprava odjezdů s návazností na vlaky ČD v Jirkově u vlakové zastávky
Linka č. 30 - přidán nový spoj v 6:35 od Horníka
Linka č. 33 - vybrané spoje s odjezdem od Polikliniky obsluhují nově sídliště Horník

V souvislosti se změnama na linkách MHD dochází také k přejmenování vybraných zastávek a vzniku jedné nové:
Sportareál: nová zastávka u nového zimního stadión
Lesopark: změna názvu na Zoopark (po letech mizí další tradiční název jedné ze zastávek)
Vítezslava Nezvala I/II nový název V. Nezvala I/II
Lipská: nový název Lipská II
Zimní stadion: nový název Lipská I (poslední připomínka toho, že v centru nějaký stadion stál)
Nový kloubák
(21.11.2011)
Dopravní podnik vypsal výběrové řízení na dodávku jednoho nového nízkopodlažního kloubového autobusu. Lhůta pro doručení nabídek je v lednu roku 2012. Počátkem jara by tak měl nový autobus dorazit do Chomutova, kde doplní stávající trojici nízkopodlažních kloubových autobusů.
Vůz 007 odstaven
(7.11.2011)
Pro špatný technický stav byl v průběhu podzima odstaven trolejbus e.č. 007. Vůz z roku 1995 byl prvním vozem, který prošel střední opravou v mosteckém dopravním podniku. V minulosti nosil např. reklamu 400 let svobodného královského města Chomutova.
Aktualizace přehledu tarifu
(4.11.2011)
Po několika letech byl aktualizován přehled tarifu a odbavení. Zároveň snad konečně zpracujeme a doplníme informace o novém odbavovacím systému, který již více jak rok slouží cestujícím.
Změna v servisních vozidlech
(3.11.2011)
V průběhu léta 2011 dosloužil jeden z původních vozů určených pro údržbu trolejového vedení - NISSAN L-80.09/3. Vozidlo bylo nahrazeno automobilem Renault Midlum NP, který byl dodán v sytě žluté barvě. Při práci v provozu bude vozidlo pravděpodobně viditelnější, přesto je škoda, že se již nepoužívá firemní nátěr DPCHJ.
MHD v Bílině
(28.10.2011)
Od 1. listopadu 2011 zajišťuje dopravní podnik provoz na linkách městské dopravy v Bílině. Provoz je zajišťován na dvou linkách na základně objednávky města Bílina. Více informací naleznete na samostatné stránce věnované přímo městské dopravě v Bílině.
Malé rýpnutí si...
(25.8.2011)
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova provozuje krom jiného linku (522)589 Chomutov - Kadaň. Na této lince je jeden pár spojů absolvován nízkopodlažním autobusem, který sem přejíždí z linek městské dopravy. Autobus je vybaven krásným, velkým a přehledným informačním panelem, hlášením zastávek, ale k dokonalosti, něco chybí:
1/ nahrání patřičných zastávek do hlášení (když se ozve příští zastávka a pak je ticho, je to divný)
2/ nastavení GPS posouvání zastávek (slouží i jako kontrola pro dodržování JŘ)
3/ nastavení informačního systému, aby zobrazoval správné údaje (při současném stavu chybí číslo linky)
ukázka nápisů na infopanelu městského autobusu
Trolejbusová výluka
(13.7.2011, akt. 25.8.2011)
Škoda 15Tr 002 Na základě úsporných opatření dojde o prázdninách k omezení trolejbusové výpravy. V maximální možné míře dojde k vypravování standartních vozů Trollino 12 a na vybrané trolejbusové kurzy budou nasazeny autobusy. O víkendech budou v provozu pouze autobusy spolu s Trolliny.
Dopravní podnik vydal v průběhu července opravné prohlášení, ve kterém stálo, že budou v maximální míře nasazovány standartní trolejbusy Trollino. S vyjímkou trolejbusové výluky na linkách 20 a 34 a několika málo víkendových dní v průběhu července se na trolejbusových linkách autobusy neobjevovaly.
Změny na lince č. 9
(25.5.2011)
Od 1. června 2011 dochází k drobným změnám na lince č. 9. Spoje vypravované v 7:34 a ve 13:29 ze zastávky „Masokombinát" již nebudou obsluhovat zastávku „PZ Nové Spořice". Spoj vypravovaný v 15:16 ze zastávky „Vodní" bude nově ukončen v zastávce „Nové Spořice", stejně tak opačný spj bude vyjíždět již jen ze zastávky „Nové Spořice" s odjezdem v 15:45.
Revizoři na linkách MHD
(2.4.2011)
Škoda 15Tr 002 Na linkách dopravního podniku můžete narazit v současné době na přepravní kontrolu. Revizoři jsou vybaveni odznakem a průkazem s fotografií, číslo odznaku a průkazu se musí shodovat. Zaměstnanec přepravní kontroly je na požádání povinen průkaz ke kontrole předložit.
Revizoři budou v provozu kontrolovat jak vydané papírové jízdenky, tak aplikace na čipové kartě (např. měsíční jízdné). V pípadě neprokázání se platným jízdním dokladem je cestující povinen zaplatit plné jízdné včetně přirážky. Velikost přirážky může dosáhnout až 1000,- Kč při platbě v DP.
Zastávková pásma
(31.3.2011)
Škoda 15Tr 002 Dopravní podnik dokončil zkušební provoz zastávkových pásem a zpracoval jejich definitivní podobu. :
Zastávková pásma
PásmoCelé/Poloviční
1 - 3 zast.8 Kč/4 Kč
4 - 10 zast.13 Kč/6 Kč
11 a více16 Kč/8 Kč
Na slevu při využití patřičného pásma mají nárok pouze uživatele čipové karty dopravce. Při platbě v hotovosti zůstává v platnosti stávajících 20 Kč. V současné době probíhá opět na lince č. 2 testování finální verze. Po odladění systému a zaškolení personálu se dá očekávat celoplošené zavedení tarifních pásem do provozu MHD.
Aktualizace stránek
(15.3.2011)
Škoda 15Tr 002 Dnes (15.3.2011) dorazil ze Zlína další opravený trolejbus. Vůz 002 byl na opravě od podzimu 2010. Do provozu zasáhne vůz až po nutných dokončovacích pracích, které budou provedeny v dílnách dopravního podniku.
Opačný směrem si to namíříl vůz e.č. 020, který prošel už jednou opravou v dílnách DP.
Dotace z EU nebude
(5.3.2011)
Chvíle nejistoty zmizely a objevila se děsivá skutečnost. Chomutovský dopravní podnik se žádostí o dotaci neuspěl. Z evropských peněz měla proběhnout částečná obnova vozového parku trolejbusů, měla být započata rekonstrukce trakčního vedení, ale třeba mělo dojít i k protažení trati po silnici I/13 až k areálu dopravce. V souvislosti s nutností investovat do trolejbusů se objevila zajímavá úvaha - autobusy na CNG. Věřme tomu, že krizová situace se vyřeší a CNG busy se objeví maximálně na autobusových linkách a ne jako náhražka trolejbusů.
K tématu vyšel v Deníku Chomutovska i rozhovor s generálním ředitelem dopravního podniku, panem Melničukem. Rozhovor najdete pod odkazem.
Doplněny inventární stavy
(3.3.2011)
Na stránku vozového parku doplněn přehled vozidel DPCHJ k 31.12.2010 a to včetně podílu nízkopodlažních vozidel. Zatímco u trolejbusů zůstal stav nezměněn, u autobusů došlo k výraznému nárůstu a současný vozový park obsahuje téměř dve třetiny nízkopodlažních autobusů, při vypravování vozidel je pravděpodobnost NP autobusu ještě vyšší, neboť poslední vozy řady 700 do provozu již prakticky nezasahují.
Problémy s 25Tr
(3.3.2011)
Chomutovská trolejbusová perla, vůz Škoda 25Tr e.č. 026, jezdí v současné době bez displejů. Na digitálních transparentech svítí pouze nápis Manipulační jízda a číslo linky je natištěno na lístku formátu A4 a ve folii za oknem. Naskýtá se otázka, kde je chyba. Zda-li v displejích samotných, počítači EMtest, lidském faktoru, či někde jinde. Každopádně je ostuda, když trolejbus, který byl s velkou slávou představen veřejnosti a ještě větší uveden do provozu, dělá dopravci spíše ostudu. Doufám, že problematika je již v řešení a v nejbližší době bude vše v pořádku.
Citelis 12 a 18 na scéně
(4.1.2011)
S mírným zpožděním doplněny stránky autobusů Citelis e.č. 251 a 320. U kloubáku jsou již doplněny fotografie, u krátkého vozidla budou doplněny v nejbližší době.
Vítejte v novém roce
(1.1.2011)
V průběhu letošního podzima oslaví tyto stránky desetileté výročí, dá se počítat, že v průběhu roku se vrátíme do historie stránek. Zároveň nás čeká asi jedna z posledních větších aktualizací na téma autobusy B731/2. Jinak bude fungovat tak nějak normáně, jako vždy.
Změna jízdného
(1.1.2011)
S platností od dnešního dne platí změna jízdného placeného v hotovosti. Při placení čipovou kartou se nic nemění. Cestující bez karty zaplatí rovných 20 Kč, od této částky se pak odvíjí i ostatní typy jízdného. Při platbě kartou zůstává v platnosti stávající tarif. V průběhu roku pak lze pro uživatele Bus Karty očekávat zavedení zastávkových pásem a přestupní jízdné.
Starší informace již v archivu
(1.1.2011)
Informace z loňského roku se již náchazejí v patřičné archivu, viz odkaz v levém sloupečku.
Doprava na Chomutovsku - Městská doprava v Chomutově a Jirkově